فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Monday, November 16, 2009
خواهرم نشسته بود داشت دکمه ژاکتش رو که کنده شده بود میدوخت و منم هی کانال های تلویزیون رو عوض میکردم و هر مزخرفی که می اومد یه فحش آبدار حواله تلویزیون میدادم ! طبق معمول هر شب , یا فیلم سکسی بود یا برنامه آشپزی بود با اون زنیکه آشپز که با اون لهجه مزخرف سوئدیش انگار که قرقره میکرد موقع حرف زدن و یا فیلم های صد سال پیش قدیمی مال دهه 70 میلادی . بعضی کانال ها هم سریال های نخ نمای آمریکایی رو با زیر نویس سوئدی پخش میکردن . تنها برنامه ایدول جالب بود که انتخاب سوپر استار برای MTV هست و یه پسر ایرانی هم شرکت کرده بود و از برنامه روحوضی Tv Persia خیلی جذاب تر و بهتر بود . برنامه که تموم شد چشمم افتاد به خواهرم و دوختن دکمه ش ! دقت که کردم دیدم داره دکمه و دو طرف لباس رو با هم به هم میدوزه !!!
- تو داری چیکار میکتی ؟
مگه کوری ؟ دارم این دکمه لعنتی رو میدوزم !
- کور اون عمه پتی یاره خودم و خودته . میبینم داری میدوزی , میشه بگی چی رو به چی داری میدوزی ؟
دکمه رو دارم به ژاکتم میدوزم !
- بعد اونوقت میشه بگی چطور میخوای این ژاکت رو تنت کنی ؟
تازه خانم دوزاریش افتاد که چه گندی زده و از حرصش نخ و سوزن و ژاکت رو پرت کرد و بلند شد رفت . منم که از خیاطی متنفرم و محلش نذاشتم . خودم بودم حاضر بودم برم یه لباس نو بخرم تا اینکه مجبور بشم بدوزمش , همون کاری که با جورابهای در رفته م میکنم و همه رو صاف میندازم تو سطل زباله . بازم مشغول تلویزیون شدم و کمی صدای آمریکا رو گوش دادم و جز مزخرف و دری وری چیزی نمیداد . تنها برنامه جالبش همون پارازیت بود که خیلی قشنگ درسته ریده بود به بسیجی ها . بعد هم تلویزیون رو خاموش کردم و بلند شدم برم دستشویی که وسط راه دادم رفت هوا . سوزن خیاطی رفت تو پام و انگار توی کمرم نیزه فرو شده باشه , چنان تیر کشید که نفسم بند اومد . دیگه نشستم رو زمین و آبغوره گرفتن . خواهرم تا اومد بالا سرم , ژاکتش رو برداشتم و پرت کردم تو سرش و شروع کردم فحش دادنش ..
حالا نشسته کنارم و پامو گرفته تو دستش و نگاه میکنه . میگم چی رو میبینی اون سوزنو بکش بیرون دیگه !
- همین طوری که نمیشه . الان بکشم خیلی دردت میاد . بیا بریم بیمارستان .
الان یه بیمارستانی بهت نشون میدم که کیف کنی .. بعد هم موهاشوم گرفتم تو مشتم و شروع کردم کشیدن و اونم همینطور و خلاصه اون بکش من بکش و آخر هم خودم دست انداختم سوزن رو از پام کشیدم بیرون و بیرون کشیدن همان و دوباره همون نیزه بهم فرو شدن همان !!!!! خیلی میتونستیم بخاطر سرما اینور اونور بریم , اینم شد قوز بالا قوز و چلاق شدیم !
فرداش یکی از دوستان دورمون دعوتمون کرده بود منزلش . هر چی گفتیم کار داریم و سرده و دور هستین و نمیتونیم بیاییم قبول نکردن و آخر دخترش رو با ماشین فرستاد دنبالمون و بردنمون خونشون . شام همه رقم چیده بودن و منم که تو این مدت 50 روز یه غذای درست و حسابی نخورده بودم و همه ش یا مک دونالد کوفتی خوردیم یا غذاهای آماده توی ماکرو و یا رستوران ترکی و پیتزا , دیگه سر از پا نمیشناختم و از هر غذایی که روی میز بود یه ناخنکی میزدم و دلی از عزا در می آوردم بیخیال اسهال .... خوردم و خوردم تا رسیدم به یه غذای عجیب . در واقع یه خورش عجیب بود که شبیه قرمه سبزی بود و مزه اونم میداد و خوشمزه تر ولی نه گوشت داشت نه لوبیا ! پرسیدم این چیه ؟ گفتن ملا قرمه ! بعد معلوم شد مِلا به زبون مازندرانی یعنی همون مُلا یا آخوند جماعت جاکش ! و چون این غذا گوشت نداره و قدیم ها ملاها گدا گشنه بودن و مثل امروز دزد و مال مردم خور و آقازاده نبودن , این غذا رو به دلیل ارزونی به قرمه سبزی ملاها تشبیه میکردن !!!! اما از حق نگذریم از قرمه سبزی به نظرم خوشمزه تر بود و خوبیش هم این بود که شنبلیله تازه توی سوئد نیست و از خشکش استفاده کرده بودن . چون آدم کافیه قرمه سبزی بخوره و اونوقت تا 3 روز شاش و عرق و هر ترشحی از بدنش بوی شنبلیله و قرمه سبزی میده !!!!!!!!!!!
بعد از شام تازه متوجه لنگ زدن من شدن و آقای صاحبخونه گفت من کمکهای اولیه بلدم و بذار پاتو ببینم . خلاصه نشستم رو مبل و جورابمو در آورد و مشغول معاینه شد ! شرط میبستم هیچی حالیش نیست . چند دقیقه بعد گفت دواش پیش منه و رفت از اتاق بیرون و چند دقیقه بعد با یه قوطی کوچیک برگشت و شروع کرد یه چیزی رو کف پای من مالیدن . یک دقیقه نشد که بوی ویکس به مشامم خورد و برگشتم گفتم : ببخشید این که مالیدین ویکس نبود ؟
- چرا ویکس بود ! خیلی عالیه !
ببخشید اونوقت ویکس فکر نمیکنین مال درد های عضلانی و ضرب دیدگی دست و پا باشه ؟
- بابا ویکس مال درده دیگه حالا درد هم درده دیگه چه فرقی میکنه ! جورابتو بپوش ...
روانی !!!!!!!!!! باور کنین شعور چیز خیلی خوبیه ! بعدش چایی آوردن و چایی رو که خوردیم , صحبت از ایران شد و بعد هم حرف ها کشیده شد به سمت هواپیماهای ایرانی . منم که روحم خبر نداشت این آقا توی ایران ایر هستن , تا دلتون بخواد شروع کردم از هواپیماهای ایرانی مخصوصن ایران ایر , بد گویی کردن و از تابوت پرنده بگیر تا قهوه خونه بودن و ... ! هی میدیدم همسرش رنگ به رنگ میشه و برای من چشم و ابرو میاد ولی دوزاریم نمی افتاد و مرده هم هی نفسهای عمیق و پر صدا میکشید تا آخر طاقت نیاورد و گفت : خانم این چیزهایی که میگین حقیقت نداره شایعه ست ! ایران ایر بهترین هواپیمای دنیاست و ... خلاصه سرتونو در د نیارم چنان بحثی در گرفت که انگار ایران ایر ارث پدر اون بوده و منم میخواستم اونو از ارث محروم کنم !!!!
بعد که بحث تموم شد , خانم این آقا که روانشناس هم هست شروع کرد صحبت کردن که بیایین شما اسم چند تا شخصیت معروف تاریخی رو که بهش علاقه دارین رو بگین تا من یه تست شخصیت شناسی انجام بدم و بگم شما چه آدمی هستن ! کاش زبونش لال میشد و این حرف رو نمیزد ! اول خواهرم شروع کرد و شخصیت های مورد علاقه ش رو گفت :
- نرون ! کالیگولا ! آتیلا ! خروشچف ! تاچر ! آغامحمد خان قاجار !!!!!!!!!!!!
برق از کله من پرید . خودم میدونستم خواهرم چند تا پاره آجر کم داره ولی دیگه نمیدونستم تا این اندازه وضعش وخیمه !!!!!!!!! تو همین فکرا بودم که نوبت خودم شد :
- هیتلر ! پویتن ! ناپلئون ! تیمور لنگ ! کوروش و داریوش ! استالین ! پینوشه ! شاهنشاه آریامهر ! رضا شاه ! ...

خوشبختانه این بحث به روانکاوی کشیده نشد و همین که ما دو تا دهن باز کردیم , خانم صاحب خونه برای نگه داشتن آبروی ما از تصمیم خودش انصراف داد وگرنه معلوم نبود با این اراذل و اوباشی که ما دو تا نخاله بهشون علاقه داشتیم , چه اتهاماتی بهمون وارد میشد !!!!!!!! خلاصه شب هم ما رو رسوندن خوابگاه و رفتن . فکر میکنم پشت دستشون رو داغ کنن دیگه ما رو دعوت نکنن ! بعد از رسیدن به خونه نیم ساعت داشتم پامو توی حموم میشستم تا این بوی گند ویکس از پام بره ولی مگه این ماده چرب لعنتی پاک میشد ؟ اینقدر به پام مایع ظرفشویی و صابون مالیدم که میسوخت و دردش یادم رفته بود !!!!! موقع خواب هم طبق معمول هر شب اقا آرتین زد و رفت رو اعصاب من که :
- من دیگه این بچه رو نگه نمیدارم و پدر منو در آورد و پاشو بیا و مگه تو خونه زندگی نداری و من چه گناهی کردم ول کردی همه چیزو رفتی و یه غذای درست و حسابی نخوردیم و دیگه اگه هفته دیگه نیایی من میذارم میرم خونه مامانم و ... خلاصه دوباره دعواموش شد و چند تا تهدید فجیع کردمش و گوشی رو قطع کردم . اینم از اوقات خوش ما ! حالا جالب اینه که خواهرم میگه دوره من ممکنه طولانی تر هم بشه و 3 ماه طول بکشه تو هم پیش من بمون ... بهش گفتم به همین خیال باش . همینم مونده گه فردا برم خونه ببینم خونه منفجر شده .. همینطوری یکماه نشده آقا الم شنگه به پا کرده و میگه منو ول کردی رفتی , دیگه 3 ماه بمونم میگه از خونه فرار کردی رفتی زن مردم شدی و ... . اینم از این چند روز ما که جز بدبختی توی این جهنم سرد چیزی برامون نداشته و نداره ..........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001