فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Tuesday, July 14, 2009
راز دوست داشتن :

خواهرم که چه عرض کنم , تمام خانواده من چشم دیدن آرتین رو ندارن و میخوان سر به تنش نباشه . مخصوصن پدرم که یکی دو بار نزدیک بود با تفنگ شکاریش آبکشش کنه و یه بار هم پول داده بود به چند نفر تا حسابی کتکش بزنن و ... خواهرم هم کم مونده بود مقطوع النسلش کنه و ازش بعنوان موش آزمایشگاهی استفاده کرده بود و اگه دیر رسیده بودم الان آرتین ور دل آغامحمدخان قاجار نشسته بود . خلاصه از فک و فامیل های ما هر کی تا دستش اومده به این بنده خدا یه حالی داده و من بدبخت این وسط شدم سپر بلا و همیشه مواظبم بلایی سر این نیارن :

دیشب نشسته بودم جلوی میز توالت داشتم ابروهامو بر میداشتم و آرتین هم دراز کشیده بود رو تخت و داشت حرف میزد . رسید به خواهرم و گفت : شیوا این خواهرات از پارسال خیلی بهتر شده ها .
- جدی ؟ از کجا فهمیدی ؟
هر وقت منو میبینه ازم تعریف میکنه و به خارجی قربون صدقه م میره !
- آها صحیح . مطمئنی اونی که قربون صدقه ت میره خواهر منه ؟
آره بابا دروغم کجا بود ؟
- ولی تا جایی که میدونم خواهرم با دیدن تو تشنج میکنه و خون جلوی چشمهاش رو میگیره !
به مرگ همین احمدی نژاد قسم , اگه باورت نمیشه برو از خودش بپرس .
- خب حالا چی بهت میگه ؟؟
هر وقت منو میبینه مخصوصن وقتهایی که تو خونه نیستی و داریم ناهار میخوریم بهم میگه انیمال !!!!!

تا اینو شنیدم برق از چشمام زد بیرون و برگشتم گفتم : چی چی میگه ؟؟؟؟؟
- میگه انیمال .. فکر کنم به خارجی میشه خیلی باحالی , دمت گرم !!
خاک بر سرت . صد بار بهت گفتم برو کلاس زبان 4 تا لغت انگلیسی یاد بگیری برای همین موقع ها بود ... من هفته دیگه اسم تو رو اگه ننویسم کلاس زبان دختر ننه بابام نیستم !
- باز شروع کرد .. عجب غلطی کردیم ها سر پیری کی میره کلاس زبان .. بیخیال شو شیوا ..
دیوانه .. اصلن انیمال میدونی یعنی چی ؟
- نه ولی فکر کنم دمت گرم خارجی بشه !
همون معنیشو ندونی بهتره .. بعد هم بلند شدم رفتم سراغ خواهرم و بهش گفتم :
- تو رو آرتین چه اسمی گذاشتی ؟
من ؟ هیچی .. به من چه ...
- هیچی نذاشتی ؟
نه .. ببین آخه ببین مثل حیوون غذا میخوره هی دهنش چلپ چلپ صدا میده و از دهنش غذاها میریزه زمین .. آدم یاد خوک می افته و میخواد بالا بیاره ..

میبینین تو رو خدا ؟ اینم از خواهر ما !!!! یکی بس نبود , گیر اینم افتادیم .........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001