فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Thursday, March 20, 2003
آقا ما غلط کردیم اونجا نوشتیم داریم میریم ! بابا بی خیال !!!!! من کی گفتم دارم میرم ؟؟ چقدر می خواهین مغزتون رو آکبند بگذارین ! خوبه آخرش نوشتم حکایت همچنان باقیست و منظورم پایان دفتر سال 81 بود.
به هر حال ....
اول از همه ممنونم از لطف بسیار زیاد دوستان و فرستادن کارتها و نامه های محبت آمیزشون . از اینکه نتونستم به تک تک نامه ها جواب بدم عذر می خوام چون نمیتونم جدا به 139 تا ای میل جواب بدم و در همین جا با این نوشه من هم متقابلا نوروز و سال جدید رو به همگی شما عزیزانم تبریک عرض می کنم و آخرین مطلب در سال 81 رو براتون مینویسم و اگر عمری باقی بود و توانی برای نوشتن , از فردا دوباره اراجیف من تقدیمتون خواهد شد " چقدر لفظ قلم " !!

........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001