فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Saturday, February 15, 2003
قسم به صداقت ابی اب" به زلالی شبنمهای اشک" به سپیدی مهربانی وحقیقت سلام که حتی در میانه راه هم اگر سلام بگویی گویی که در ابتدای راه حرکتی
پس با نام دوست سلام و بر هر زیباییهایی که چشم از دیدنش محروم است سلام. چند روزی که نه جند هفته ای بود که یک دوست نازنین مرا به جشن نوشته های خود فراخواند و کوتاهی از طرف من در نوشتن. اما امروز مجالی شد تا قدم به عرصه پهناور نوشته هایش گذاشته به رسم ادب جند کلامی بنویسم . البته این نوشته ها نیز با نام وی خواهد بود
وقتی شروع به نوشتن میکنی انچه ماهییت نوشته را می سازد از وجود ادمی برمیاید و شاید به نوعی هر نوشته بیانگر نهاد نویسنده باشد ولی وای به روزی که ببینی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته که ثابت شود هیچ نوشته ای اصل نویسنده را بیان نمی کند بلکه ادمی تنها از مجموعه ای از آموخته هایش می باشد البته می شه قبول کرد و می شه رد کرد خوب اینم نظریه است دیگه
فعلا خداحافظ........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001