فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Saturday, January 18, 2003
دوستان عزیزی که نامه هایی از آقایون سعید هاشمی - پارسا حسینی - حاجی بسیجی - شبنم کماندو - حسین بهبهانیان و .... دریافت می کنند لطفا آدرس اونها رو بلوک کنند و توجهی به اراجیف درون نامه ها نداشته باشند !!!!! اگر هم ای میل مشکوکی از من بدست شما رسید همراه با پیوست فایل های اجرایی بدون چک کردن با آنتی ویروس اصلا باز نکنید !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001