فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Wednesday, January 22, 2003
بابا من نمی دونم چرا ما هر کاری می خواهیم انجام بدیم باید دم این وزارت ارشاد رو ببینیم ؟ مثلا همین جا !!! نوشته دارنده لوح تقدیر از وزارت ارشاد ! من نمی دونم اینترنت به ارشاد چه ربطی داره ؟؟؟؟؟؟؟ فکر کنم تا چند سال دیگه وقتی توالت عمومی هم می سازن سر درش می نویسن با مجوز رسمی از وزارت ارشاد اسلامی ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001