فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Tuesday, October 13, 2009
اینجا استکهلم , صدای آزادی ....

دوستانی که ساکن استکهلم هستن اگه دوست دارن بهم اطلاع بدن تا با هم دیداری داشته باشیم . خوشحال میشم ببینمشون .
به زودی مطلب میذارم , کمی سرم شلوغ هست . به کوری چشم بدخواهان هم از اون خراب شده اوندیم بیرون و امیدوارم دیگه برنگردم !!!!!

به زودی ............................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001