فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Thursday, June 11, 2009
آرامش قبل از طوفان :

دیشب تا سر صبح فقط صدای شعار دادن و بوق زدن و کاروان و کارناوال های هوادارن احمدی نژاد و موسوی به گوش میرسید و تصور میکردی همه جا یک پارچه قیام شده . لحظه ای نبود که خیابونها خلوت بشه و سکوت شبانه در شب گذشته معنا نداشت . حتا کوچه ما که خیلی خلوت هست و هیچ ماشینی توش تردد نمیکنه هم از این هجوم تبلیغاتی در امان نبود . یک نوع ناآرامی و استرس رو از این حرکات احساس میکردی . منی که متولد دوره انقلاب هستم این شور و هیجانات غیر طبیعی رو خوب میتونستم احساس کنم .. شهر وضعیت طبیعی نداشت !! یا دسته های حامی احمدی نژاد عبور میکردن و شعار میدادن و یا دسته های موسوی . تک و توک هم هواداران کروبی ..
تا صبح چندین بار از صدای این کارناوال ها از خواب پریدم و صبح خسته و خوابالو قید خواب رو زدم . وقتی داشتم میرفتم نون بخرم برای صبحانه چشمم افتاد به پراید سفید رنگ شوهر زهرا خانم که توی کوچه جلوی درشون پارک شده بود . این ماشین رو قسطی یک ماهی میشه که خریدن . هنوز چند قدم دورتر نشده بودم که درشون باز شد و جفتشون اومدن بیرون و شروع کردن احوال پرسی .
کمی صحبت کردیم و حرف انتخابات شد و گفتن رای میدی ؟ گفتم نه ! شما چی ؟ گفتن ما هر دو به آقای دکتر احمدی نژآد (!) رای میدیم !!!!! یه تف درشت انداختم جلوی پاشون و راهمو کشیدم رفتم . اون از دیشب و اینم از امروز ...
وقتی برمیگشتم یهو یه فکری به ذهنم رسید و رفتم تو و نون رو تکه کردم و گذاشتم توی جانونی و بعد رفتم پای کامپیوتر و از توی گوگل چند تا عکس احمدی نژاد رو پیدا کردم و پرینت گرفتم و با نوار چسب رفتم دم در . نگاهی اینطرف و اونطرف انداختم و دیدم کسی نیست و فوری عکس های احمدی نژاد رو چسبوندم به ماشینشون و پریدم تو خونه و درو بستم !
ظهر آریتن و رایان از پارک برگشتن خونه و دیدم دست رایان یه بادکنک سبز هست و دور پیشونیش هم یه روبان سبز بستن و دست آرتین هم چند تا پوستر میر حسین موسوی ! هوار کشیدم سر آرتین که اینا چیه ؟؟؟؟؟
- باز چرا قاطی کردی ؟ بابا عکس موسویه دیگه میخوام برم فردا بهش رای بدم !
اینا چیه به بچه آویزون کردی ؟؟؟؟
- هیچی بابا چند تا پسر جوون ایستاده بودن کنار خیابون و اینا رو به ما دادن !
تو هم ماست دیگه ؟ من چشم دیدن هیچ کدوم اینا رو ندارم اونوقت تو بچه منو کردی تابلوی تبلیغاتی ؟؟؟؟
روبان رو با قیچی بریدم و پرت کردم تو سطل و بادکنک رو هم ترکوندم و پوسترها رو هم از دست آرتین گرفتم و پاره کردم ریختم دور و جفتشونو از آشپزخونه انداحتم بیرون ! همینمون مونده بود ما بشیم ملیجک اینا ...
عصر بود و با آرتین نشسته بودیم روی تاب و هندونه میخوردیم و صحبت میکردیم که زنگ زدن . آرتین رفت دم در و چند دقیقه بعد با جواد آقا, شوهر زهرا خانم , پیداش شد . قیافه مادر مرده ها رو پیدا کرده بود . نشست و هر چی گفتیم یه قاچ هندونه بخور گفت نه . بعد تعریف میکرد که یکی عکس اخمدی نژاد رو چسبونده به شیشه ماشینشون و مردم هم با سنگ کوبیدن تو شیشه عقب و جلو و چراغ و آینه های ماشین و خرد و داغون کردن ماشینشونو !!!!!!
غش کردم از خنده . آرتین و جواد آقا زل زدن بهم و منم زود خودمو جمع و جور کردم و یکمی دلداریش دادم و رفتم تو خونه و باقی خنده هامو کردم . مرتیکه پوفیوز جاکش اماله . حالا رای میدی بده و بخوره تو سرت , دیگه رای دادنت به این بقول کروبی , ملعون , چه صیغه ای هست ؟ وقتی رفت اومدم بیرون و جریانش رو برای آرتین تعریف کردم و دو تایی ترکیدیم از خنده . هوا که تاریک شد به پیشنهاد آرتین رفتیم با یه برنامه خاص که مخصوص چاپ پوستر هست و عکس اندازه پوستر رو به صورت پیکسل های A4 چاپ میکنه و کنار هم که بذاریشون میشه یه پوستر , یه عکس یک متر در دو متر احمدی نژآد رو پرینت گرفتیم و با چسب همه قطعه ها رو به هم دیگه چسبوندیم و بردیم زدیم روی درشون . تا یکی دو ساعت پیش هر چند دقیقه صدای دامب و دومب سنگ و آجر که میخورد تو درشون به گوش میرسید ...
اما این آخر ماجرا نبود ! همین نیم ساعت پیش بابا زنگ زد و هنوز احوال پرسی نکرده گفت :
- فردا میری به موسوی رای میدی !
بله ؟؟؟؟؟؟؟؟
- همین که گفتم . من و مادرت هم داریم میریم لس آنجلس رای بدیم به موسوی !
بابا جان , شما مطمئنی حالتون خوبه ؟ شما شاه دوست , سلطنت طلب ... چی شد یهو موسوی و حکومت اسلامی و اینا ؟؟؟؟
- هنوزم میگم جاوید شاه ! ولی باید پوزه این مردک پوفیوز احمدی نژاد رو به خاک بمالیم . به خواهرات هم زنگ زدم و همه میرن رای میدن . وای به حالت بفهمم رای ندادی ! بعد هم خیلی شیک گوشی رو قطع کرد ..
آرتین گفت پس تو هم با من میای رای بدی ؟ گفتم آره . دو تا شصت باد کرده یکیش حواله تو یکیش حواله احمدی نژآد ! به همین حیال باش .

خلاصه که بد دوره زمونه ای شده . نمیدونم چی شده فردا زمین و زمان میخواد به موسوی رای بده . واقعن این احمدی نژاد چه خوار مادری از مردم در آورده که اینقدر مردم تشنه به خونش شدن که حتا سلطنت طلب ها هم از لجش میخوان برن رای بدن .. بعید نمیدونم حتا فرح پهلوی و رضا پهلوی هم برن به موسوی رای بدن ... والا !!!!!!!........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001