فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Friday, April 24, 2009
کدام موجود طبیعت خنگ ترین است ؟

از من بپرسن خنگ ترین و احمق ترین و کودن ترین موجود روی زمین رو نام ببر , بدون ثانیه ای فکر کردن میگم : مردها ! این مطلب , چند صدمین مطلب من در این باب هست که درباره خنگی مردها نوشته میشه ولی افسوس که گوش شنوایی نیست :

امروز مهمون داشتیم و آقای مهمون هم برامون یه جعبه شیرینی خامه ای بزرگ برداشته بود آورده بود که فکر میکنم اقلن 4-5 کیلویی وزن داشت ! حالا درسته من عاشق شیرینی خامه ای هستم و یهو میشینم یک کیلو نون خامه ای رو یکجا میبلعم , ولی دیگه با 5 کیلو شیرینی خامه ای نمیتونم کنار بیام و به لقا الله پرتاب میشم !!!!! آقا مثلن خواسته بود خیلی لطف کنه و عزت و احترام بذاره که شیرینی اینقدری آورده بود . خلاصه وقتی که رفت آرتین حمله کرد و یه هفشده تایی خورد و رایان هم 2 تا خورد و باقیش رو هم چیدم توی یه ظرف پلاستیکی دردار و گذاشتم یخچال ولی بازم نصف جعبه اضافی اومد .
گفتم سه قسمت کنم و یه قسمت رو بدم به این طالبان های خونه پشتی و صواب داره و یه قسمت رو هم بدیم به زهراخانم اینا و باقی رو هم به یکی از همسایه ها که از قدیم میشناسیم . سه تا ظرف یکبار مصرف آوردم و شیرینی ها رو تقسیم کردم و دادم دست آرتین ببره بده . طالبان ها و زهرا خانم اینا رو داد و موند شیرینی آخری . اونم برداشت و برد و چند دقیقه بعد برگشت . ازش پرسیدم دادی ؟ گفت آره دادم ولی اینا چقدر عجیب و غریب بودن !
- چطور ؟ مگه چی شد ؟
هیچی ! خانمه ازم پرسید مناسبت این شیرینی چیه ؟
- خب ؟ تو چی جواب دادی ؟
هیچی . منم گفتم اضافه اومده بود آوردیم برای شما !!!!!!!!
برق از چشمام پرید و جیغ و هوار .... من بدو آرتین بدون که پدر سگ آبروی منو بردی ...

میبینین ؟ اینم یه نمونه دیگه از گند کاریهای این آقایون ! حالا وقتی از شما بپرسن خنگ ترین موجود کره خاکی کیه ؟ شما باشین چی جواب میدین ؟؟؟؟؟........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001