فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Wednesday, November 05, 2008
سر پیری و معرکه گیری :

امروز به یکی از آرزوهای بزرگم رسیدم و بعد از مدتها تف و نفرین بالاخره این مادر شوور (!) ما به تیر غیب دچار شد و باسن مبارکشون دچار سانحه شد :

ظهر نشسته بودیم ناهار میخوردیم تلفن زنگ زد . کلن من موقع خواب و غذا خوردن و استراحتم که باشه دست به تلفن نمیزنم و در رو هم روی کسی باز نمیکنم ! به آدم استرس میده .. هفشده تایی زنگ زد و قطع شد . دوباره پشت سرش شروع کرد زنگ زدن . آرتین گفت : شاید یکی کار واجب داره .. خب گوشی رو بردار ؟
- جدی ؟ پس برو خودت بردار . کسی جرات نداره بی موقع به من زنگ بزنه لابد با تو کار دارن !
رفت گوشی رو برداشت و چند دقیقه بعد با قیافه درب و داغون اومد و گفت : شیوا بی مادر شدم ....
- ننه ت مرد ؟ چیزه ... مادرت مرد ؟؟؟؟؟؟
نه بابا ... زخمی شده !
- آخ جون .. چه باحال .. حالا چی شده ؟ رفته زیر تریلی ؟؟؟؟؟
باز شروع کردی ؟ داشته حیاط رو جارو میکرده یهو لیز میخوره میافته رو لبه حوض این چیزش ... همون دیگه ... ضرب میبینه !!!!
- منظورت کونشه ؟ مهم نیست . خوب میشه ! ناهارتو بخور .. بادمجون بم آفت نداره !
چرا تو اینقدر بی رحمی ؟ الان میمیره مادرم . پاشو بریم یه سر خونه ما ببینم چی شده . نکنه بمیره من بالا سر مادرم نباشم ...
بعد هم زرتی زد زیر گریه ! منو میگی ؟ هاج و واج چند دقیقه ای نگاهش کردم و بعد دمپاییمو در آوردم و شق , زدم تو سرش و چنان صدایی داد که گریه ش بند اومد :
- پدر سگ ! از کی تا حالا آدم کونش ضرب میبینه به لقا الله پرتاب میشه ؟ بدبخت , مردم میرن کون میدن , و تیر چراغ برق بهشون فرو میشه تازه سرحال میشن , ننه تو سن خر پیره رو داره تازه افتاده رو سنگ لب حوض ضرب دیده در کونش , هر کی دیگه بود الان لگنش صد تیکه شده بود و از ریدن ساقط میشد ! پاشو از جلوی چشمم برو که میزنم ناقصت میکنم .. بچه ننه اوا خواهر .. نگاه کن قیافشو ! عین مادر مرده ه شده , الیور توئیست ... انگار ختنه ش کردن داره گریه میکنه .. غذاتو کوفت کن ... بعد میریم دیدن ننه ت !

خدا خفه کنه خانواده اینها رو که یکی از یکی خل و چل ترن ! ناهار هم کوفتمون شد ... خلاصه بلند شدیم سر ظهری رفتیم خونه اینها . بماند که 2 ساعت و 40 دقیقه تو ترافیک بودیم تا برسیم . تو که رفتیم دیدیم تمام فک و فامیل جمع شدن و مادر آرتین هم یه دشک پهن کردن براش و خوابیده روش و هی آه و اوه میکنه مثل این زنهای زائو و همه هم دورش ماتم گرفتن . تا چشمش به ما افتاد , پتو رو زد کنار و کون مبارکه رو نشونمون داد و زد زیر گریه ... حالا این جراحتی که میگفت فقط یه طرف کون خانم کبود شده بود و کمی ورم کرده بود و نه زخم بود نه هیچی . از یه طرف دلم خنک شده بود و چنان ذوقی میکردم که نگو از اونطرف هم حرص میخوردم از کارای این زنیکه مارموزه که خودشو زده بود به موش مردگی ! نشستم پهلوش و گفتم : بذار من معاینه ت کنم ببینم چیه ؟
خلاصه مردا رو انداختن بیرون و کون خانم رو گرفتیم معاینه کردن ! کون نگو , توپ بسکتبال ! پاهاشو که قشنگ تکون میداد و معلوم بود شکستگی هم نداره . بعد گفتم بذار یه امتحانی کنم و دستمو گذاشتم رو قسمتی که کبود نبود و گفتم اینجا درد میکنه ؟ یهو گفت آخ آخ آره همینه .... درست افتاد همینجا ! بعد دستمو گذاشتم روی جایی که کبود شده بود گفتم اینجا که نیست ؟ گفت نه اینجا نه همون جای اولی ! اگه کسی تو اتاق نبود , هر چی وسیله دراز توی اتاق بود دونه دونه فرو میکردم تو کونش تا اینقدر خالی نبنده ! گفتم برن یه تیکه گوشت بخرن بیارن و بذارن جای ورم تا هم دردش رو خوب کنه و هم کبودیش رفع بشه . گوشت که اومد و بستیم براش , پنج دقیقه نشد خانم سرپا شد و گفت خوب شدم و بعد شروع کرد استریپ تیز کردن و خلاصه پنجاه جای بدنش رو هی نشون میداد و میگفت اینجام درد میکنه , اینجام تیر میکشه , اینجا زوق زوق میکنه , اینجا میسوزه , اینجا رو انگار سوزن فرو میکنن توش , معده م نفخ داره , ترش میکنم , گلوم خشک میشه , یبوست دارم , زانوم درد میکنه , گوشم وزوز میکنه و ... همه جام درد میکنه و زندگی ندارم و به دادم برس و ... اینقدر گفت گفت که آخر حرصم گرفت گفتم :
- خیلی ببخشیدا , تو این سن و سال شما اگه جاییتون درد نکنه مطمئن باشین مُردین !!!!!!

چشمتون روز بد نبینه ! تا من اینو گفتم , جیغ و هوارش رفت آسمون و شروع کرد منو نفرین کردن و کولی بازی در آوردن و منم خونسرد بلند شدم و رفتم سراغ آرتین گفتم بریم ! تا وقتی که از در می اومدیم بیرون صدای زنیکه می اومد که هوار میکشید انگار که پستوناشو میکشن ... ! والا ! زنیکه سن خر پیره رو داره بعد میگه چرا همه جام درد میکنه ؟ آدم تو این سن و سال اگه یه جای سالم داشته باشه و جاییش درد نکنه باید تعجب کرد و دونست که طرف یا مرده یا قطع نخاع شده ... خداوند یه عقلی به این پیرای ایرانی بده یه پولی هم به شماها ...........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001