فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Friday, November 07, 2008
افسردگی زایمان :

زنها وقتی زایمان میکنن 98% دچار افسردگی میشن برای مدتی که اگر درمان نشه , تاثیر بدی در زندگیشون میذاره ! نقش شوهر و خانواده در سریعتر برطرف شدن این افسردگی خیلی مهمه ! قدیم ها رو نمیدونم زنها چه خاکی به سرشون میریختن بعد از زایمان و چقدر رنج میکشیدن تا افسردگیشون برطرف بشه ولی امروزه با اومدن داروهای ضد افسردگی , کمک خوبی به زنها بعد از زایمان شده . اما متاسفانه این قرص ها یکسری عوارض فجیعی هم با خودشون به همراه دارن که نخوردنشون بهتر از خوردنشونه مثل بی تفاوتی :

یکی از دوستهام چند ماه پیش زاییده بود و طبق معمول خانم دچار یاس فلسفی شده بودن و دنیا رو سیاه و سفید میدید ! خیر سرش نقاش هم بود و وقتی چند وقت بعدش دیدنش رفته بودم , تمام نقاشی هاش سیاه و سفید شده بود و روزی هفشده بار روش های مختلف سر به نیست کردن بچه ش رو میکشید و خودش هم به این نتیجه رسیده بود که خلقت بشر از ریشه کائنات جز مزخرف چیزی نیست و باید دنیا رو با بمب اتم زیر و رو کرد و مرگ چاره تمام دردهاست ! خلاصه یکساعتی با شوهرش صحبت کردم و قبول کرد ببرش دکتر روانشناس . دورادور هم باهاشون در تمام بودم تا اینکه یه روز شوهرش زنگ زد که بیا به دادم برس , ما اینو بردیم دکتر حالا افسردگیش خوب شده , یه چیزای دیگه ای پیدا کرده ...
ما هم امروز با آرتین رفتیم خونشون تا ببینیم این قرص ها چه بلایی سر این آوردن ؟ اولین فکری که تو ذهنم بود این بود که لابد دائم خواب هست و دست به سیاه و سفید نمیزنه و بدنش لخت شده بخاطر قرص ها . در رو که باز کردن و رفتیم داخل , دوستم پرید بغلم و چنان احوال پرسی گرمی کرد که حتا از دوران دانشگاه هم صمیمی تر و با احساس تر بود !!!! مدام داشتم فکر میکردم این شوهرش منو سر کار گذاشته ؟ و چپ چپ هم شوهره رو نگاه میکردم و تو دلم فحشش میداد تا اینکه پسرش از خواب بیدار شد و آوردش ببینیمش .
کله بچه مثل پیت حلبی ای بود که گذاشته باشی روی اجاق داغ شده باشه و بعد یه پارچ آب یخ ریخته باشی روش ! چطور قور و کج و معوج میشه ؟ همونطوری شده بود . یه جا زخم یه جا ورم کرده و خلاصه هر جایی از سرش یه شکل هندسی بود !!!!!
- این بچه چرا سرش اینطوریه ؟
بس که خوشگله پسرم !!!!!
- میدونم خوشگله ! میگم چرا سرش قور شده ؟؟؟؟
بچه کوچیک همینه دیگه ... هی میخوره زمین !
- بابا این تغییر شکل داده , دفورمه شده ... با چکش زدی تو سر بچه ؟؟؟؟
نه شیوا جان طبیعیه !
- پدر سگ ! کجای این طبیعیه ؟؟؟؟ کله بچه مثل مونگول ها شده ..
خلاصه هر چی من میگفتم این هرهر میخندید و هی میگفت هیچی نیست ! بچه هم تازه راه رفتن رو شروع کرده بود و به زور میتونست چند قدمی بره و تالاپ می افتاد . اینم انگار نه انگار . بچه رو مبل میرفت و پاش قدرت نداشت خودشو نگه داره و یهو تالاپ پرت میشد پایین و من جیغ میکشیدم و دوستم میزد زیر خنده و آرتین میزد تو سر خودش و شوهرش هم چشماشو میبست ! تازه خانم میگفت : آخی ... ببین پسرم بازی میکنه ... هی میگفتم ! بابا مُرد بچه !!!! میگفت نه بابا چقدر حساسی تو ... بیخیال !!!!!!
خلاصه توی یکساعتی که ما اونجا بودیم این بچه 50 بار خورد زمین و سرش به مبل و میز و زمین و شوفاژ و هر جایی که بگین خورد و من فقط جیغ میزدم و دلم هُری میریخت که بچه مُرد و اینم فقط میخندید و هی میگفت هیچی نیست .. سخت نگیر !!!!!! نزدیکای رفتن بچه اومد بغلم . دیدم پوشک نداره . گفتم چرا پوشک نبستی براش ؟ گفت : چه کاریه ؟ میبرمش سرپا میکنم .
هی پیش خودم میگفتم آخه بچه 10 ماهه رو کی سرپا میکنه ؟ تا اینکه یهو حس کردم شکمم داغ شد و نگاه کردم دیدم بچه شاشید تو بغلم و دادم رفت هوا و دوستم دوباره زد زیر خنده ! حالا شرشر بچه داره میشاشه و منو نگاه میکنه و منم بچه رو روی هوا گرفتم و آرتین هم هی دستمال میکنه منو خشک میکنه ... شده بود سیرک ! دیدم اینطوری نمیشه و وضعش خیلی خرابه و با شوهرش کمک کردیم لباس تنش کردیم بردیمش بیمارستان بخش اورژانس ! دکتره گفت قرص هاشو قطع کنین و سر فحش رو کشید به روانشناسه که 150 میل Zoloft رو کدوم خری داده به این بدبخت ؟؟

اینم از نقش سوپر منی ما ! میگن اومدیم صواب کنیم کباب شدیم ؟ همینه ! هم شاشیده شد به لباسمون و هم کلی حرص و جوش خوردیم و اعصابمون خرد شد ! خوبه حالا بچه عقلش ناقص نشده بود ... خداوند به بعضی از دکترها سواد بده ...........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001