فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Saturday, October 20, 2007
حکایت بنزین آزاد :

بنزین آزاد زدن از اون کارهایی بود که بهش فکر هم نمیکردم . البته چند باری اوایل طرح جیره بندی , بنزین آزاد زده بودم ولی بعدش که کارتهای سوختم اومد , دیگه آزاد نزدم و بعدن هم از اینور اونور شنیدم که بنزین آزاد سخت گیر میاد و اگه بفهمن دردسر برات درست میکنن . مشکلی کلن با بنزین نداشتم 3 تا کارت سوخت داشتم و یکی هم ماشین آرتین و یکی هم ماشین بابا که از ایران رفته و کارتش دست منه و روی هم 5 تا کارت سوخت و یه خروار بنزین . با اینهمه بالاخره اولین کارتم سهمیه ش تموم شد بطور کامل و کارتی هم پیشم نداشتم تا باهاش بنزین بزنم و این شد حکایت بنزین زدن آزاد ما :

مسئول پمپ گفت فقط میتونی 2 لیتر بزنی و کارتتون تموم میشه ! ماشین 6 سیلندر هم که تا استارت بخوره , 2 لیترش بخار شده ! هر چی التماس کردم فایده نداشت و گفت آزاد ؟ عمرن ! ما و این حرفها ؟؟؟؟
خودم از خودم شرمنده شدم که چرا این پیشنهاد وقیحانه (!) فروش بنزین آزاد رو بهش دادم و لابد براش مسئولیتی پیش میاد و ... ناچار رفتم سوار ماشین بشم تا ماشین رو از پمپ خارج کنم و جایی پارک کنم و زنگ بزنم آرتین گور به گور شده تا یه کارت سوخت برام بیاره . از اول قرار گذاشته بودیم با یه کارت سوخت بزنیم و کارت تموم شد بریم سراغ بعدی . آقا هم آخرین بار بنزین زده بود و به من نگفته بود تموم شده و حالا من افتاده بودم تو هچل ! در ماشین رو باز کردم بشینم که حس کردم یکی با صدای آهسته داره میگه : برو جلوی پمپ بنزین 2 دقیقه وایسا !
اینطرف اونطرفمو نگاه کردم و چشم در چشم مسئول پمپ شدم ! بهم چشمک زد و دوباره زیر لب و خیلی آروم گفت : برو اون دست خیابون وایسا تا یه تاکسی یا وانت بیاد ...
لابد مساله خیلی سری ای بود که داشت اینطوی صحبت میکرد باهام !!! مثل این فیلم های جاسوسی یا رد و بدل کردن مواد مخدر شده بود ! فوری سوار شدم و ماشین رو روبروی پمپ پارک کردم و اومدم بیرون و ایستادم دم ماشین . دو دقیقه نشد که یه تاکسی کنارم توقف کرد و گفت : چند ؟
- اول فکر کردم از این جاکش هاست و پیشنهاد بی ناموسی داره میده . 4 تا فحش حواله ش کردم و طرف وحشت کرد و پاشو گذاشت رو گاز و در رفت ! چند دقیقه بعد یه تاکسی دیگه جلوم نگه داشت و با اشاره سر و دست فهموند که یعنی چقدر ؟ عجیب بود ! من آخه کجام شبیه ج .. ها بود که اینا هی زرت و زرت پیش پای من می ایستادن ؟ آخر گفتم :
- یعنی چی چند ؟
لیتری چند میدی خانم ؟
- لیتری ؟ لیتر چی ؟ آها بنزین ؟
آزاد میخوای ؟
- آره !
700 میدی کارتمو بدم ؟
- 700 تومن ؟ چه خبره ؟ نخیر .. بفرمایین ...
بیا 600 آخرش !
- 400 بیشتر نمیدم !
پاشو گذاشت رو گاز و رفت ! هالو گیر آورده بود ! یه وانت و 2 تا تاکسی دیگه هم اومدن و اونا هم پیشنهاداشون همین اندازه بود و قبول نکردم . کم کم داشتم مایوس میشدم که یه وانت پیکان جلوم ایستاد . چک و چونه ها رو زدیم و سر همون 400 توافق شد . ماشینش رو جلوی ماشین من نگه داشت و پیاده شد و درشو قفل کرد و کارت سوختش رو داد بهم گفت خانم سوار شو بریم پمپ بنزیم .
- شما دیگه کجا ؟
منم باید بیام دیگه !
- بیای کجا ؟
بابا اومدیم و فلنگ رو بستی !
- مگه خلم ؟ هم شماره ماشینم هست هم میتونی کارتتو بسوزونی !
حالا بذار یه بارم شده تو عمرمون سوار BMW بشیم !
- خب از اول اینو بگو چرا به شعور مردم توهین میکنی ؟!؟
سوار شد و دور زدم و رفتم تو صف پمپ . گیر داده بود به ماشین و هی سوال میکرد و ور میرفت و کفرمو داشت بالا می آورد . خدا خدا میکردم زودتر نوبتم بشم و پرتش کنم بیرون از ماشین ! ده دقیقه بعد نوبتمون شد و کارت سوختش رو دادم و 40 لیتر دادم بزنه . مسئول پمپ کارت رو گرفت و با خنده رفت و بنزین رو زد و کارت رو پس داد و گفت 5 تومن میشه !
- مگه چقدر زدی ؟ گفتم 40 تا !
خانم یه تومن هم انعام من که با کارت وانت زدی و بهت گیر ندادم !!!!!
بر پدر هر چی آدم حقه بازه لعنت ! پولشو دادم و برگشتیم دم وانت یارو و در آوردم ده تومن هم دادم بهش . شمرد و گفت : کم دادی خانم ! دوازده تومن میشه .
- همین بسه . هم سواری کردی هم بوگیر ماشینمو کش رفتی هم اینکه هزار تومنم اضافه دادم !
برق از کله ش پرید . اصلن خیال نمیکرد متوجه شده باشم بوگیر ماشین رو کش رفته !!! با شرمندگی از جیبش در آورد و گذاشت سر جاش و پیاده شد و رفت ! منم بدون هیچ حرف و تعارفی گاز دادم و رفتم !!!!

آقا متوجه اصل مطلب شدین که ؟ منظور طرح جیره بندی بود . همون طرح احمدی نژاد , ببخشید آیت الله دکتر – مهندس – سقراط احمدی نژآد !!! ایشون ادعا کرده بودن این طرح باعث کم شدن ترافیک و صرفه جویی در مصرف بنزین و صرفه جویی ارزی و هزار و یک بامبول دیگه میشه ! و خب شد ! طوریکه هنوز 6 ماه سال تموم نشده , مقدار پولی که دولت برای بنزین کنار گذاشته بود برای یکسال کامل , تموم شد !!! ترافیک هم فقط همون روز اول کم شد و حالا اگه بری تو خیابون میبینی که از اول و قبل از اینکه جیره بندی بشه بنزین , ترافیک سنگین تره !!!! صرفه جوییش رو هم نمیدونم ولی اینو میدونم اگر چیزی هم مازاد مونده باشه الان بین همون خودی هاشون تقسیم شده و سفره هاشون رو پر از نفت و رنگین و معطر کرده !!!!! حالا هم که صحبتشه بزودی بنزین آزاد رو هم اعلام کنن . طفلکی ها روشون نمیشد یهو بنزین رو آزاد اعلام کنن و میخواستن یواش یواش فرو کنن به مردم !!!! به هر حال وقتی یه ضرب ترتیب شما رو بدن , احساس جر خوردن بهتون دست میده و جفتک می اندازین ولی اگه یواش یواش بهتون فرو کنن , خوش خوشانتون هم میشه و حال هم میکنین !!!! میگین آخی همون که جیره بندی نیست , خیلی خوبه . آزاد باشه , قیمت خون احمدی نژآد باشه ... والا !........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001