فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Wednesday, August 08, 2007
اینجا دوبی است صدای امارات متحده " خ " ربی !!!! تا 15 روز نیستم و تعطیلات و بقول لات ها : عشق و حال ... !!! از شر من و اراجیفم راحتین :) . ندیدمتون اون دنیا با نیم سوز داغ دم در جهنم چشم انتظارتونم . احمدی نژادم هست راستی :) و سلام میرسونه ...........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001