فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Sunday, May 27, 2007
به لطف زلزله های سیاسی احمدی نژاد مجبور شدم بطور ناگهانی برم دوبی . اگه وقت کردم دوباره چیزی مینویسم وگرنه وعده ما 3 روز دیگه در تهران ...........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001