فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Monday, April 28, 2003
حکایت پسر خاله جان :

توی این مدت به زمین و زمان گیر دادم الا پسر خاله آنتیکم !! این موجود که به دُن ژوآن 100 تا سور زده توی عشق بازی و مخ زدن دخترها , رقیب نداره و هیچ لحظه ای از زندگیش به بیهودگی و بیکاری سپری نمیشه و حتی زمانی که به موال تشریف میبرن خیر سرشون , همیشه موبایل رو با خودش میبره تا از فرصتها کمال استفاده رو ببره . خدا پدر و مادر این سازنده موبایل رو بیامرزه که هم به داد پسرها رسید هم فواحش !! خودش که به خودش میگه سوسمار !! وقتی ازش پرسیدم سوسمار یعنی چی ؟ گفت چون به دوست دختر دوستهام هم رحم نمیکنم ... جل الخالق ..
خلاصه بعضی ها , بعضی ها از جمله این ویران فلان شده که همش واسه من چسی میاد و پسر خاله پسر خاله میکنه , و این پسرخاله اش رو مثل گرز رستم دم به ساعت میکوبه تو فرق سر ما و پز گوزی میده , باعث شد منم این دفعه دوربینم رو ببرم و یک عکس شش در چهار فتوژنیک از پسر خالم بگیرم !!
حالا مهناز خانم پوزت خورد ؟ هیکل رو نگاه کن و ذوق مرگ بشو ! موکت کاخ شمس پیشش باید لنگ بندازه ! آدم میترسه باهاش بره پیک نیک و یه گوریل ماده عاشقش بشه و فکر کنه من هووشم و سر به نیستم کنه .... هاهاها
این شکل و شمایل در تمام 12 ماه سال بدون استثنا وجود داره و پسرخاله من هر زمان خونه میاد استریپتیز میکنه و بدن نقره بلوریش رو میاندازه بیرون و خالم هم با جارو برقی دنبالش می دوئه و پشم جمع میکنه ! اما خودمونیما چنگ زدن به این بدن پشمالو واقعا لذت بخشه . فقط یه قشوع کم داره هاهاها خوش بحال زنش .... از ما که گذشت .....
در تصویر میبینیند که تلفن شخصی جوابگوی تماسها نیست و همزمان با موبایل و تلفن مخ ها رو تلیت میکنه و حتی متوجه نشد من ازش عکس گرفتم !حالا میدونم فردا که خودشو تو سایت ببینه سر فحش رو میکشه به من ..... تا دو سه روز نباید آفتابی بشم .... هاهاها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001