فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Tuesday, January 14, 2003
یک توضیح !!
مدتی هست عکس ها و مدارکی از من داره منتشر می شه که همین جا اعلام می کنم همه اونها دروغ هستن و مونتاژ شده !!!!!! از اون افرادی هم که این کارها رو می کنن می خوام دست از این کارهای بچه گانه بردارن . من با این کارها دست از نوشتن بر نمی دارم !!!!!........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001