فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Thursday, January 30, 2003
بحث امشب سکسولوژی پیشرفته ..... اگه زنده باشم :
دو کلمه حرف حساب !!!
آقایون بیکتاره .. شما مگه مریضین ؟ چه عشقی می کنین از اینکه بیایین و دیگران رو هک کنید ؟ آقا یه آدم بی پدر و مادری اومده تمام کامنت های منو پاک کرده ! پاک کردی چی شد ؟ کمبود روحیت جبران شد ؟ ارضاء شدی ؟ خوشحالم که سایت من باعث شد کمبود روحیاتت جبران بشه . خدا رو صد هزار مرتبه شکر به یه دردی خوردیم .

اما پاسخ های مختصر به بعضی از خوانندگان نوشابه باز کن :

- اینجا هم که شده بچه بازی ما دیگه رفتیم . خوش باشی .
ج : عزیزم من یک ساله دارم با تو بازی می کنم تازه فهمیدی من بچه بازم ؟ برو شیرتو بخور از دهن نیافته . در ضمن اگه بدونی چه افتخاری به من دادی و منتی سر من گذاشتی که دیگه خواننده سایت من نباشی که خودت هم نمی تونی تصور کنی .. تشکر .. تشکر .

- چرا تو مدام به مردها فحش می دی ؟
ج : تا نباشد چیزکی , مردم نگویند چیزها ...

- فکر کنم بتونی جای خالی ندا و نوشته هاش رو پر کنی .
ج : عزیزم من انگشت کوچیکه ندا هم نمی شم تو بی حیایی و بی ناموسی... در ضمن ما رو قاطی بزرگان نکنین لطفا .

- الو.... فوت فوت ......
ج : مرگ . حناق - زهره مار . خیار شور .... مریض . روانی !

- من از نوشته هاتون خوشم نیومد مخصوصا در مورد چادر . من چادری نیستم اما مادر و فامیل ها چادری هستند .
ج : عزیزم . این نظر شخصی منه و عمومیت نداره . من از چادر متنفرم و تن هر کی ببینیم گلاب به روت خیال می کنم مورد داره . دست خودم نیست مشکل روحی روانیه دیگه . شما هم خودشو ناراحت نکن .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001