فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Sunday, December 01, 2002
مملکت امام زمان که میگن همینه دیگه !!!!!

دیروز راهپیمایی روز قدس بود رفتم سراغ اخبار ایران که واویلا !!!!! این زنهای چادری چه شعارهای بدبد و بی ناموسی میدادند که مو به تن آدمیزاد که هیچ , هر چی چهارپا و الاغ و استر و قاطر بود سیخ می کرد . خاک بر سرشون , می گفتن :

ای رهبر آزاده , آماده ایم آماده .....

جای سید احمد خالی که بیاد و بداد رهبر برسه که چطور به این خیل میلیونی زینب کماندو ها سرویس بده !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001