فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Friday, November 29, 2002
یک تذکر به آغایون هکرها !!
نمی دونم با این هک بازی ها و لوس بازی ها چی رو می خوایین ثابت کنین؟ اینکه مثلا خیلی بار علمیتون زیاده و داره فوران می کنه ؟ اگه خیلی هنرمندین و آتش فشان علم و دانش , این دانشتون رو جای دیگه صرف کنین نه اینمه بیایین مردم آزاری کنین و با اعصاب مردم بازی .... !! مدت یکهفته بود که کسی ای میل منو هک کرده و به اسم من , هم با دیگران چت می کرد و هم نامه نگاری !!! بماند که منن هر بار وارد میل باکسم می شدم جواب نامه هایی رو می دیدم که از تعجب رو سرم بینگ بینگ شاخ در می اومد و به عقل خودم شک می کردم که خدایا من این نامه ها رو کی نوشتم آخه ؟ و کم مونده بود که برم دکتر روان پزشک ... که امروز دو نامه همزمان بدستم رسید و در حین کار که فهمیدم یکعده آدم بی جنبه دارن با من بازی می کنن ! از همین جا اعلام می کنم که من توی یاهو هیچ ID , عکس , دوست و کلا هیچ چیزی ندارم!!کلا هم به هر نامه ای پاسخ نمی دم و با بیشتر از 3 یا 4 نقر در ارتباط نیستم !!!! Passwordam رو عوض کردم ولی در صورت تکرار این روند آدرس میلم رو هم کلا تغییر می دم !! از همه کسانی هم که از طرف من بهشون نامه های مسخره و تهدید آمیز و مستهجن رسیده همین جا عذر می خوام !!........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001