فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Thursday, November 28, 2002
دیروز شمال بودم واتفاق جالبی برام افتاد که خالی از لطف نیست براتون بگم ...

پنجشنبه رفته بودم عباس آباد و تا هم استراحتی کرده باشم و هم از این چند روز تعطیلی استفاده برده باشم و خستگی این مدت از تنم در بیاد .... بعد از ظهر سوار ماشین شدم تا برم چرخی تو شهر بزنم و چیزی هم بگیرم برای خوردن ....هنوز زیاد دور نشده بودم که دیدیم یک ماشین گشت دنبالمه و بعد هم با نور چراغ قوه از کنارم علامت داد که بایستم .... منم زدم کنار و پیاده شدم و دو تا بسیجی اومدن پایین و مدارک ماشین رو چک کردن و بعد پرسیدن چی داری تو ماشین ؟
- هیچی !! چی قراره داشته باشم ؟
صندوق عقب رو باز کن ...
باز کردم و شروع کردن به گشتن !! بعد از مدتی وقتی چیزی پیدا نکردن گیر دادن به توی ماشین !!
صندلی عقب رو در آوردن و شروع کردن به گشتن ... باز هم هیچی پیدا نشد !!
- نوار داری ؟
خودمو می زنم به کوچه علی چپ و می گم : چه نواری؟ بهداشتی یا کاست یا ویدئو ؟
یکی از اونها که معلومه دو آتیشه هست شاکی می شه و می گه الان معلوم می شه .... و داشبورد رو باز می کنه و شروع به گشتن می کنه .. باز هم هیچی پیدا نمی کنه و در آخر می گه : یعنی هیچی نداری؟
- آخه چی باید داشته باشم ؟
این ضبط پس برای چیه ؟
- برای پخش موسقی !
آها پس نوار داری ؟
- دارم ولی خونه جا گذاشتم , شرمنده !!!
مگه بچه تهران نیستی ؟
- چرا ولی چه ربطی داره ؟؟؟
بعد رو می کنه به رفیقش و می گه زدیم به کاهدونی الکی گول پلاکش رو خوردیم ....
رو می کنم بهش و می گم : می شه بگین بچه تهران بودن به این چیزا چه ربطی داره ؟
اولش طفره می ره از گفتن و بعد که رنگ هزاری رو می بینه زبون باز می کنه و نرم می شه:
والا می گن بچه تهرانیا اهل مواد و مشروب و نوار و فیلم و این چیزا هستن ما هم می گردیم از رو پلاک ماشینها , تهرانیا رو پیدا می کنیم و می گردیم و یا موادی که دارن رو ازشون می گیریم و خودمون یه حالی می کنیم یا اینکه یه پولی ازشون می گیریم و خلاص !!!!

این رهبر آزاده ما رو باش که می خواد با این ارازل و اوباش خودش در برابر تهاجم فرهنگی ایستادگی کنه .. هاهاها ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001