فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Friday, November 22, 2002
یک جوون مردی پیدا می شه به من 5 یا 10 مگ فضا بده مجانی ؟ می خوام دسترسی به اون نامحدود باشه نه اینکه بعد از چند مگ از کار بیافته !! ممنون می شم اگه راهنماییم کنین .........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001